Kontakt

T: (+48) 42 206 90 40

M: (+48) 501 056 466


E: info@bestaudio.pl

Kable firmy Norstone Design z linii Classic White wykorzystują do budowy ultraczystą (99,99%) miedż beztlenową w izolacji ze spienionego PVC.

Classic White 150 to ekonomiczny kabel służący do połączeń w systemach hi-fi i kina domowego do odległości 10 metrów, głównie głośników sorround.

Kabel ten sprzedawany jest na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania.

ZDJĘCIA:

norstone classic white w150norstone classic white w150norstone classic white w150

DANE TECHNICZNE KABLA GŁOŚNIKOWEGO NORSTONE W150:

 

WYGLĄD CHARAKTERYSTYKA

Izolacja zewn.
WHITE-PVC

Materiał: miedż OFC
Przekrój: 2 x 1,5 mm2
Rezystancja: 0.013 Ω/m
Pojemność: 60.270 pF/m

Kable firmy Norstone Design z linii Classic White wykorzystują do budowy ultraczystą (99,99%) miedż beztlenową w izolacji ze spienionego PVC. Classic White 250 to ekonomiczny kabel służący do połączeń w systemach hi-fi i kina domowego do odległości 10 metrów, głównie głośników sorround.

Od modelu W150 różni się jedynie grubością żył, bowiem powierzchnia przekroju wynosi tu 2 x 2,5 mm2 - dzięki temu kabel posiada znacznie lepsze możliwości w zakresie przetwarzania basu i odznacza się lepszą dynamiką dźwięku.

Kabel ten sprzedawany jest na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania.


ZDJĘCIA:

norstone classic white w250norstone classic white w250norstone classic white w250

DANE TECHNICZNE KABLA GŁOŚNIKOWEGO NORSTONE W250:

 

WYGLĄD CHARAKTERYSTYKA

Izolacja zewn.
WHITE-PVC

Materiał: miedż OFC
Przekrój: 2 x 2,5 mm2
Rezystancja: 0.013 Ω/m
Pojemność: 60.270 pF/m

Kabel Nostone DHCR-100.2 (Dual Helix Copper Ribbon) wprowadza innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie konstrukcji kabli głośnikowych. Zbudowany jest z dwóch, wysokiej czystości, miedzianych taśm skręconych spiralnie i zatopionych w elastycznej, przezroczystej osłonie silikonowej.

Konstrukcja taka pozwala na przesyłanie sygnału o dużych mocach oraz doskonale ekranuje (zabezpiecza) przed działaniem czynników zewnętrznych. W celu ułatwienia połączeń, na osłonie oznaczono kierukowość oraz żyłę dodatnią jako "plus".

Kabel ten został zaprojektowany z myślą o systemach stereo czy kina domowego, gdzie wykorzystywana jest duża moc, przy zachowaniu najlepszej jakości i czystości dźwięku.

Kabel ten sprzedawany jest na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania.

 

ZDJĘCIA:

norstone dhcr-1002norstone dhcr-1002norstone dhcr-1002norstone dhcr-1002DANE TECHNICZNE KABLA GŁOŚNIKOWEGO NORSTONE DHCR-100.2:

WYGLĄD CHARAKTERYSTYKA OPAKOWANIE

Izolacja zewn.

Materiał: miedż OFC
Przekrój: 2 x 1 mm²
Rezystancja: 0.017 Ω/m
Pojemność: 50.310 pF/m
Rolka z nawiniętym kablem o gługości 100 m

Kabel Nostone Silver SV250 to definicja nowych oczekiwań i osiągnięć w dziedzinie kabli głośnikowych. Budowa tego kabla to dwie żyły wykonane z ultra czystej, posrebrzonej miedzi, zaś osłona wykonana jest z wysokiej jakości elastycznego silikonu w kolorze beżowym, z zachowaną kierunkowością i oznaczeniem "plus".

Zastosowana technologia i konstrukcja pozwala nam uzyskać w łączonych systemach niespotykaną spójność dźwięku z doskonałą przestrzenią, porównywlną nawet do dźwięku trójwymiarowego.Tworzone obrazy muzyczne są niezwykle wiarygodne i dotyczy to zarówno prostych jak i bardziej skomplikowanych fragmentów muzycznych.

Kabel ten sprzedawany jest na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania.

ZDJĘCIA:

norstone silver sv250norstone silver sv250norstone silver sv250

DANE TECHNICZNE KABLA GŁOŚNIKOWEGO NORSTONE SILVER SV250:

WYGLĄD CHARAKTERYSTYKA OPAKOWANIE

Izolacja zewn.

Materiał: miedż OFC
Przekrój: 2 x 2,5 mm2
Rezystancja: 0.008 Ω/m
Pojemność: 61.560 pF/m
Rolka z nawiniętym kablem o gługości 100 m

Ekranowany przewód głośnikowy Supra  Ply 3. 4/S łączy niską indukcyjność powlekanych cyną przewodników z ideą ekranowania co tworzy go topowym przewodem głośnikowym klasy high end.

Zobacz poniższy schemat podłączenia ekranu:

supra ply s


2x3. 4 mm2 – cynowany, budowa warstwowa tzw. sandwich

supra ply s
Supra Ply 3.4
Przykłady zastosowań:
W systemach audio dużej mocy lub mniejszej przy większych długościach  przewodów, W miejscach o dużym poziomie zakłóceń, Wszędzie tam gdzie przewody muszą biec wraz z innymi przewodami zasilającymi lub sygnałowymi.

Supra Ply – "Logiczny i progresywny design"
Jakość kabla audio jest defniowana poprzez rezystancję pętli (R), indukcyjność (L) oraz pojemność elektryczną kabla (C). Dla większości kolumn głośnikowych wartości  R oraz L muszą być niskie, podczas gdy wartość pojemności elektrycznej nie ma większego znaczenia, ponieważ głośniki w większości zachowują się jak obciążenie pojemnościowe o dużej wartości. Użycie kabla o większym przekroju zmniejszającego rezystancję powoduje zwiększenie stosunku rezystancji do indukcyjności co powoduje niepożądane efekty akustyczne. Sztuką jest więc zachowanie niskiej wartości zarówno indukcyjności jak i rezystancji, co można osiągnąć poprzez zastosowanie przewodników taśmowych, które są albo ułożone warstwowo lub wstęgowo. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo niepraktyczne i rzadko stosowane z uwagi na trudność uzyskania pewnego i dobrego połączenia ze złączami.
Ponadto przewody tego typu często ulegają naprężeniom przy ich zginaniu, co jest niezbędne przy instalacji. Kable licowe z dużą ilością izolowanych żył są bardziej praktyczne, choć kosztowne i niełatwe do zakańczania. Inne typy okablowania nie są spotykane w instalacjach domowych.

Upraszczając, rosnąca impedancja (6db/oktawę) grubego przewodnika (z uwagi na indukcyjność) jest dalej zwiększana przez wewnętrzne prądy wirowe powodujące efekt naskórkowości o kwadrat indukcyjności dodając 3db/oktawę do zbocza reaktancji.

Dla typowego przebiegu kabli ich indukcyjność daje mierzalne efekty już powyżej 1kHz w przypadku typowych przewodników.
Kable z przewodnikami osadzonymi w srebrze lub miedzi są bardzo podatne na  skomplikowane procesy utleniania. Półprzewodnikowe "złącza" powstające na styku poszczególnych żył kabla na skutek procesów utleniania dla sygnałów muzycznych stanowią wysoką pojemność, jakkolwiek nie są widoczne w testach statycznych dla prądów stałych. Powoduje to cykliczne gromadzenie i uwalnianie energii podczas transmisji sygnałów akustycznych w kablu dając słyszalne efekty. Problem ten jest także opisywany poprzez przepływ elektronów uchwyconych w "pułapki" poza głównym strumieniem prądu.

Kabel Supra Ply jest kablem o dużym przekroju i niskiej rezystancji, co niweluje efekt naskórkowości  oraz zniekształcenia przebiegów dzięki powłoce z czystej cyny. Cyna nie tworzy z miedzią żadnych barier półprzewodnikowych i dodatkowo chroni miedź przed utlenianiem. Dzięki tym właściwościom idealnym zastosowaniem kabla Ply są instalacje zewnętrzne jak również instalacje 12V. Przewodniki w większości kabli audio ulegają zniszczeniu poprzez zanieczyszczenie i gazy uwalniane z tworzyw sztucznych powstałe pod wpływem czynników atmosferycznych. Tylko niektóre kable są zabezpieczone cienkim ekranem, który bardzo szybko może ulec uszkodzeniom mechanicznym i starzeniu. Tak więc utlenianie na kablu PLy jest zupełnie nieszkodliwe dla właściwości akustycznych.

Mniejsze promieniowanie

Promieniowanie magnetyczne, które występuje wokół przewodów głośnikowych nie ekranowanych jest często dużo większe niż przy zwykłych przewodach sieci zasilającej.
Ekranowane przewody głośnikowe SUPRy emitują dużo mniej zakłóceń do podłączonych niskonapięciowych układów wejściowych.
Ekranowanie skutecznie eliminuje również interferencje wysokich częstotliwości poprzez minimalizacje efektu anteny.
Minimalizacja  interferencji pól magnetycznych jest szczególnie zalecana w instalacjach audio-wizualnych, komputerowych oraz wrażliwych systemów niskonapięciowych kontroli i sterowania.
Coraz powszechniejsze instalacje multiroom wymagają  prowadzenia kabli głośnikowych, sygnałowych audio i wizji, sterujących oraz zasilających w jednym kanale  bardzo blisko siebie. Tu właśnie skuteczne ekranowanie ma niebagatelne znaczenie.
Dodatkowo biologiczny wpływ elektrycznych i magnetycznych pól powinien być również brany pod uwagę.

Zdjęcia

supra ply s

 

Dane techniczne

supra ply s

Strona 2 z 4