Kontakt

T: (+48) 42 206 90 40

M: (+48) 501 056 466


E: info@bestaudio.pl

Aktualnie najwyższa kategoria to Cat 7A i oficjalnie nie ustalono jeszcze dokładnej specyfikacji wyższej kategorii 8. Tymczasem nowy kabel Supra CAT 7+ posiada parametry wyższe niż kategoria 7A zgodna z normami EN 50288 oraz IEC 61156. Dlatego w oznaczeniu pojawiło się właśnie 7+.

Kable Supra CAT 7+ FRHF są niepalne, bezhalogenowe, o niskiej emisji dymu i toksycznych gazów. Każda z 4 par skrętek jest ekranowana folią i ekranem w postaci metalowej siatki obejmującej łącznie cztery pary.


W efekcie skrętka zapewnia mniejsze straty transmisji i większą odporność na zakłócenia. CAT 7+ znajdzie zastosowanie przy przesyle danych w najbardziej wymagających łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych. SUPRA CAT 7+ doskonale sprawdzi się w nowoczesnych sieciach i instalacjach również w miejscach, gdzie występują duże zakłócenia elektromagnetyczne i podwyższona radiacja.

SUPRA CAT 7+ umożliwia realizację aplikacji wykorzystujących pasmo do 1300 MHz. Oznacza to jednocześnie, że kabel może pracować w zakresie od 0 do 1300 MHz, a więc obejmuje sieci kat 5/5e/6/6a/7/7A (10GbE) i odpowiednio wg norm europejskich klasę ISO-D/E/Ea/F.
Na takim kablu można budować sieci zarówno niskich jak i wysokich kategorii.
Dla tej klasy okablowania jest możliwa realizacja systemów transmisji danych z prędkościami przekraczającymi 1 Gb/s.

SUPRA CAT 7+ to idealny partner do zastosowań od klasy D (dla szybkich sieci lokalnych) do FA powyżej 10GbE zgodnie z normą IEEE 802.3 an , np. cable sharing, VoIP, PoE.

 

Zdjęcia

supra cat 7 

Dane Techniczne

 • Szerokość pasma: 1300 MHz
 • Zgodność z normami:
  • EN 50288
  • IEC 61156
  • IEEE 802.3 an
 • Obsługiwane standardy: 5 / 5e / 6 / 6a / 7 / 7A (10GbE)
 • Zastosowanie:
  • cable sharing
  • VoIP
  • PoE

Ekranowany przewód głośnikowy Supra  Ply 3. 4/S łączy niską indukcyjność powlekanych cyną przewodników z ideą ekranowania co tworzy go topowym przewodem głośnikowym klasy high end.

Zobacz poniższy schemat podłączenia ekranu:

supra ply s


2x3. 4 mm2 – cynowany, budowa warstwowa tzw. sandwich

supra ply s
Supra Ply 3.4
Przykłady zastosowań:
W systemach audio dużej mocy lub mniejszej przy większych długościach  przewodów, W miejscach o dużym poziomie zakłóceń, Wszędzie tam gdzie przewody muszą biec wraz z innymi przewodami zasilającymi lub sygnałowymi.

Supra Ply – "Logiczny i progresywny design"
Jakość kabla audio jest defniowana poprzez rezystancję pętli (R), indukcyjność (L) oraz pojemność elektryczną kabla (C). Dla większości kolumn głośnikowych wartości  R oraz L muszą być niskie, podczas gdy wartość pojemności elektrycznej nie ma większego znaczenia, ponieważ głośniki w większości zachowują się jak obciążenie pojemnościowe o dużej wartości. Użycie kabla o większym przekroju zmniejszającego rezystancję powoduje zwiększenie stosunku rezystancji do indukcyjności co powoduje niepożądane efekty akustyczne. Sztuką jest więc zachowanie niskiej wartości zarówno indukcyjności jak i rezystancji, co można osiągnąć poprzez zastosowanie przewodników taśmowych, które są albo ułożone warstwowo lub wstęgowo. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo niepraktyczne i rzadko stosowane z uwagi na trudność uzyskania pewnego i dobrego połączenia ze złączami.
Ponadto przewody tego typu często ulegają naprężeniom przy ich zginaniu, co jest niezbędne przy instalacji. Kable licowe z dużą ilością izolowanych żył są bardziej praktyczne, choć kosztowne i niełatwe do zakańczania. Inne typy okablowania nie są spotykane w instalacjach domowych.

Upraszczając, rosnąca impedancja (6db/oktawę) grubego przewodnika (z uwagi na indukcyjność) jest dalej zwiększana przez wewnętrzne prądy wirowe powodujące efekt naskórkowości o kwadrat indukcyjności dodając 3db/oktawę do zbocza reaktancji.

Dla typowego przebiegu kabli ich indukcyjność daje mierzalne efekty już powyżej 1kHz w przypadku typowych przewodników.
Kable z przewodnikami osadzonymi w srebrze lub miedzi są bardzo podatne na  skomplikowane procesy utleniania. Półprzewodnikowe "złącza" powstające na styku poszczególnych żył kabla na skutek procesów utleniania dla sygnałów muzycznych stanowią wysoką pojemność, jakkolwiek nie są widoczne w testach statycznych dla prądów stałych. Powoduje to cykliczne gromadzenie i uwalnianie energii podczas transmisji sygnałów akustycznych w kablu dając słyszalne efekty. Problem ten jest także opisywany poprzez przepływ elektronów uchwyconych w "pułapki" poza głównym strumieniem prądu.

Kabel Supra Ply jest kablem o dużym przekroju i niskiej rezystancji, co niweluje efekt naskórkowości  oraz zniekształcenia przebiegów dzięki powłoce z czystej cyny. Cyna nie tworzy z miedzią żadnych barier półprzewodnikowych i dodatkowo chroni miedź przed utlenianiem. Dzięki tym właściwościom idealnym zastosowaniem kabla Ply są instalacje zewnętrzne jak również instalacje 12V. Przewodniki w większości kabli audio ulegają zniszczeniu poprzez zanieczyszczenie i gazy uwalniane z tworzyw sztucznych powstałe pod wpływem czynników atmosferycznych. Tylko niektóre kable są zabezpieczone cienkim ekranem, który bardzo szybko może ulec uszkodzeniom mechanicznym i starzeniu. Tak więc utlenianie na kablu PLy jest zupełnie nieszkodliwe dla właściwości akustycznych.

Mniejsze promieniowanie

Promieniowanie magnetyczne, które występuje wokół przewodów głośnikowych nie ekranowanych jest często dużo większe niż przy zwykłych przewodach sieci zasilającej.
Ekranowane przewody głośnikowe SUPRy emitują dużo mniej zakłóceń do podłączonych niskonapięciowych układów wejściowych.
Ekranowanie skutecznie eliminuje również interferencje wysokich częstotliwości poprzez minimalizacje efektu anteny.
Minimalizacja  interferencji pól magnetycznych jest szczególnie zalecana w instalacjach audio-wizualnych, komputerowych oraz wrażliwych systemów niskonapięciowych kontroli i sterowania.
Coraz powszechniejsze instalacje multiroom wymagają  prowadzenia kabli głośnikowych, sygnałowych audio i wizji, sterujących oraz zasilających w jednym kanale  bardzo blisko siebie. Tu właśnie skuteczne ekranowanie ma niebagatelne znaczenie.
Dodatkowo biologiczny wpływ elektrycznych i magnetycznych pól powinien być również brany pod uwagę.

Zdjęcia

supra ply s

 

Dane techniczne

supra ply s

Wszystkie przewody głośnikowe Supra z serii Classic są  cynowane i charakteryzują się wysoką elastycznością. Przewodnik zawiera dużą liczbę pojedynczych drucików z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości 5N, czyli tzw. pięć dziewiątek : >99. 999% OFC.

Izolacja przewodów Classic to specjalne, jonowo stabilne PVC, minimalizujące zmiany korozyjne w przewodzącej sygnały akustyczne warstwie cyny. Cyna przyczynia się również do lepszej jakości dźwięku dzięki zmniejszeniu efektu naskórkowości oraz minimalizacji skoków prądu pomiędzy przewodnikami.
Seria ta  wypełnia zapotrzebowanie na przewody głośnikowe dla większości sprzętu  Hi-Fi. Poczynając od systemów małej mocy, takich jak; głośniki surround w kinie domowym, skończywszy na systemach dużej mocy, nawet przy długich odcinkach.


Supra Classic Mini 1.62x1.6 mm2
Ekonomicsupra classiczna wersja przewodu Classic 1. 6 z mniejszą ilością żył.
Przykłady zastosowań:
Systemy małej mocy, głośniki surround.
Dostępny tylko w kolorze białym.
                             Classic 1.6

Supra Classic 1.62x1.6 mm2
supra classicPrzykłady zastosowań:
Systemy małej mocy, sekcje wysokotonowe (bi-wiring).
Classic 1.6/H Bezhalogenowy

Supra Classic 1.6/H2x1. 6 mm2
supra classicPodobny do Classic 1. 6, ale z izolacją ECCoH o zmniejszonej palności. Sztywniejszy, z mniejszym oporem tarcia powierzchniowego.
Predysponowany do zastosowań instalacyjnych.
Classic 2.5

Supra Classic 2.52x2.5 mm2
supra classicPrzykłady zastosowań:
Systemy średniej mocy. Systemy dużej mocy przy krótszych odcinkach. Dostępny w kolorze niebieskim oraz antracytowym.
Classic 2.5/H Bezhalogenowy

Supra Classic 2.52x2.5 mm2
supra classicPodobny do Classic 2. 5, ale z izolacją PE o zmniejszonej palności. Sztywniejszy, z mniejszym oporem tarcia powierzchniowego.
Predysponowany do zastosowań instalacyjnych.
Classic 4.0

Supra Classic 4.02x4.0 mm2
supra classicPrzykłady zastosowań:
Systemy dużej mocy. Systemy średniej mocy przy dłuższych odcinkach.
Classic 6.0

Supra Classic 6.02x6.0 mm2
supra classicPrzykłady zastosowań
Systemy dużej mocy, nawet w przypadku dłuższych odcinków.

 

Zdjęcia


supra classicsupra classic


Dane Techniczne
supra classic dane techniczne

Supra LINC zaprojektowany został z  ekranem Alu/PET, który redukuje wpływ elektrycznego pola błądzącego. Posiada ciasno skręcone przewodniki minimalizujące pole magnetyczne, czego wynikiem jest także niska indukcyjność. LINC to skrót od Low Interaction Concept.

Promieniowanie magnetyczne, które występuje wokół przewodów głośnikowych nie ekranowanych jest często dużo większe niż przy zwykłych przewodach sieci zasilającej.
Ekranowane przewody głośnikowe SUPRy emitują dużo mniej zakłóceń do podłączonych niskonapięciowych układów wejściowych.

Ekranowanie skutecznie eliminuje również interferencje wysokich częstotliwości poprzez minimalizacje efektu anteny.
Minimalizacja  interferencji pól magnetycznych jest szczególnie zalecana w instalacjach audio-wizualnych, komputerowych oraz wrażliwych systemów niskonapięciowych kontroli i sterowania.

Coraz powszechniejsze instalacje multiroom wymagają  prowadzenia kabli głośnikowych, sygnałowych audio i wizji, sterujących oraz zasilających w jednym kanale  bardzo blisko siebie. Tu właśnie skuteczne ekranowanie ma niebagatelne znaczenie.

Dodatkowo biologiczny wpływ elektrycznych i magnetycznych pól powinien być również brany pod uwagę.

linc 2.5
Linc 2.52x2. 5 mm2 – cynowany
Przykłady zastosowań:
W systemach średniej mocy, w systemach dużej mocy przy krótszych odcinkach.
linc 4.0Linc 4.02x4 mm2 – cynowany
Przykłady zastosowań:
W systemach dużej mocy, w systemach średniej mocy przy długich odcinkach.
Mniejsze promieniowanieZdjęcia

 

supra linc

 

Dane techniczne

supra linc dane techniczne

Jakość kabla audio jest defniowana poprzez rezystancję pętli (R), indukcyjność (L) oraz pojemność elektryczną kabla (C). Dla większości kolumn głośnikowych wartości  R oraz L muszą być niskie, podczas gdy wartość pojemności elektrycznej nie ma większego znaczenia, ponieważ głośniki w większości zachowują się jak obciążenie pojemnościowe o dużej wartości. Użycie kabla o większym przekroju zmniejszającego rezystancję powoduje zwiększenie stosunku rezystancji do indukcyjności co powoduje niepożądane efekty akustyczne. Sztuką jest więc zachowanie niskiej wartości zarówno indukcyjności jak i rezystancji, co można osiągnąć poprzez zastosowanie przewodników taśmowych, które są albo ułożone warstwowo lub wstęgowo. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo niepraktyczne i rzadko stosowane z uwagi na trudność uzyskania pewnego i dobrego połączenia ze złączami.


supra ply przekrójPonadto przewody tego typu często ulegają naprężeniom przy ich zginaniu, co jest niezbędne przy instalacji. Kable licowe z dużą ilością izolowanych żył są bardziej praktyczne, choć kosztowne i niełatwe do zakańczania. Inne typy okablowania nie są spotykane w instalacjach domowych.

Upraszczając, rosnąca impedancja (6db/oktawę) grubego przewodnika (z uwagi na indukcyjność) jest dalej zwiększana przez wewnętrzne prądy wirowe powodujące efekt naskórkowości o kwadrat indukcyjności dodając 3db/oktawę do zbocza reaktancji.

Dla typowego przebiegu kabli ich indukcyjność daje mierzalne efekty już powyżej 1kHz w przypadku typowych przewodników.
Kable z przewodnikami osadzonymi w srebrze lub miedzi są bardzo podatne na  skomplikowane procesy utleniania. Półprzewodnikowe "złącza" powstające na styku poszczególnych żył kabla na skutek procesów utleniania dla sygnałów muzycznych stanowią wysoką pojemność, jakkolwiek nie są widoczne w testach statycznych dla prądów stałych. Powoduje to cykliczne gromadzenie i uwalnianie energii podczas transmisji sygnałów akustycznych w kablu dając słyszalne efekty. Problem ten jest także opisywany poprzez przepływ elektronów uchwyconych w "pułapki" poza głównym strumieniem prądu.

Kabel Supra Ply jest kablem o dużym przekroju i niskiej rezystancji, co niweluje efekt naskórkowości  oraz zniekształcenia przebiegów dzięki powłoce z czystej cyny. Cyna nie tworzy z miedzią żadnych barier półprzewodnikowych i dodatkowo chroni miedź przed utlenianiem. Dzięki tym właściwościom idealnym zastosowaniem kabla Ply są instalacje zewnętrzne jak również instalacje 12V. Przewodniki w większości kabli audio ulegają zniszczeniu poprzez zanieczyszczenie i gazy uwalniane z tworzyw sztucznych powstałe pod wpływem czynników atmosferycznych. Tylko niektóre kable są zabezpieczone cienkim ekranem, który bardzo szybko może ulec uszkodzeniom mechanicznym i starzeniu. Tak więc utlenianie na kablu PLy jest zupełnie nieszkodliwe dla właściwości akustycznych.

 

Zdjęcia

 

supra ply

 


Dane techniczne
supra ply dane techniczne

Strona 15 z 16